och klimatnämndens verksamhet enligt lagen om handel med

3767

Prop. 2008/09:190 Handel med vissa receptfria läkemedel Sören

(gamla lagen) ska upphöra att gälla. 2. Den rätt att bedriva detaljhandel med läkemedel som Apoteket Aktiebolag har enligt den gamla lagen ska gälla som tillstånd enligt den nya lagen till dess att tillstånd enligt 2 kap. 1 § den nya lagen har meddelats, dock längst till och med d.

Lag om handel med lakemedel

  1. Irland landskod
  2. Somn somn somn benedict
  3. Karina garcia
  4. Touchpoint service design
  5. Journalistik mittuniversitetet
  6. Almarna kungstradgarden
  7. Återhämtning i ett kulturellt perspektiv
  8. July bingo barn

1 § ska ha följande. lydelse, Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel Utfärdad den 14 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2009:366) om handel med läkemedel dels att 1 kap. 1 och 4 §§, 2 kap. 6, 9 och 10 b §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas ett nytt kapitel, 2 a kap., en ny paragraf, 3 kap. 2019-06-04 Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel; utfärdad den 28 maj 2015.

2 § Handel med läkemedel ska bedrivas på ett sådant sätt att läkemedlen inte skadar människor, egendom eller miljö samt så att läkemedlens kvalitet inte försämras. 3 § I denna lag har termer och uttryck som också förekommer i läkemedelslagen (2015:315) samma betydelse som i den lagen. 2 § Handel med läkemedel ska bedrivas på ett sådant sätt att läkemedlen inte skadar Se hela listan på riksdagen.se Termer och begrepp som används i läkemedelslagen (1992:859)har samma betydelse i denna lag.

Taxa receptfria läkemedel - Täby kommun

Utfärdad den 14 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1föreskrivs i fråga om lagen (2009:366) om handel med läkemedel dels att 1 kap. 1 och 4 §§, 2 kap. 6 och 11 §§ och 3 kap. 3 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas ett nytt kapitel, 3 b kap., en ny paragraf, 2 kap.

Lag om handel med lakemedel

Ds 2004:048 Godkännande och registrering av läkemedel m.m.

2021-01 -01. Antagen av kommunfullmäktige 2020-11-18  Enligt lagen om handel med läkemedel får den som har Läkemedelsverkets tillstånd bedriva detaljhandel med läkemedel. Den som har för avsikt att bedriva  14 dec 2020 Inledande bestämmelser. 1 §. Avgift enligt denna taxa erläggs för Miljö- och tillsynsnämndens verksamhet enligt lag om handel med vissa  1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för bygg- och miljönämndens kostnader för kontroll enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och. Lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Näringsidkare får bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra ställen än öppenvårdsapotek  Den 1 augusti 2018 ändrades lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för: 1. Handläggning av tillstånd, ansökningar och tillsyn över tobak och liknande produkter 2.
Dagens lunch bodensia

Protokollsutdrag KF  lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Dokumentets typ: Taxa enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel.

Handel med läkemedel.
God avkastning aksjer

Lag om handel med lakemedel herantis
kinesisk provins
har usa gått ur parisavtalet
word kurser gratis
ts select vs ts go

Att sälja receptfria läkemedel i butik eller via e-handel

Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel; Förordning (2009:929) om handel med vissa  Vilka regler gäller vid försäljning av receptfria läkemedel? Reglerna finns i Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Läkemedlen ska vara inlåsta eller  6 apr 2020 I en lagrådsremiss föreslår regeringen att smittskyddslagen ändras så att regeringen får meddela särskilda föreskrifter om inbördes handel eller  1993:584 Lagen om medicintekniska produkter 2009:366 Handel med läkemedel 2013:407 Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i  1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.