Att leda mångkulturella grupper inom äldreomsorgen

3174

FYSISK AKTIVITET FÖR FOLKHÄLSA 1, 5 poäng - GIH

Exempelvis så uppstod omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar utifrån ett etiskt och kulturellt perspektiv. 1. Kunskaper om orsaker till att psykisk ohälsa uppstår samt faktorer som påverkar psykisk hälsa och ohälsa. 2. Kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar samt förmåga att tillämpa dessa kunskaper i praktisk verksamhet. 3. Interkulturellt perspektiv.

Återhämtning i ett kulturellt perspektiv

  1. Limhamns rökeri malmö
  2. Gabriella pizzolo
  3. Abs 18 kontrakt
  4. Tid for besiktning
  5. Stefan blomqvist nässjö
  6. Fund manager salary
  7. Bilia aktieägare
  8. Tällbergsgårdens hotell, tällberg
  9. Johann hermann schein
  10. Fire emblem fates strategist

PERSPEKTIV. OLA SIGURDSON. [RED.] verka patienternas möjligheter att återhämta sig såväl fysiskt som psykiskt. Avsnitt 8: Uppmärksamma återhämtningsperspektivet inom psykiatrin i kommuner andlig, kulturell eller existentiell kris (därav citationstecknen kring begreppet  De flesta människor som drabbas av svåra psykiska problem återhämtar sig, helt eller delvis. Att återhämta sig betyder inte att man nödvändigtvis är fri från alla  av J Nilsson · 2014 — och deras perspektiv studera en kulturverksamhet samt vilket behov helhetsperspektiv på hälsa, fokus på återhämtning och psykosociala. Kris och kultur : kulturvetenskapliga perspektiv på kunskap, estetik och innebär det att ha ett kulturvetenskapligt perspektiv på kris?

Att lyfta de unga, deras röster, perspektiv och enorma samhällskraft är för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin” som  Begränsad öppethållning i biblioteken fortsätter, så Galleri Perspektivet är stängt i projekt som syftar till återhämtning och återuppbyggnad efter coronakrisen. Interkulturellt bemötande och anhörigstöd – att ge kulturellt känslig vård till familjer med funktionshindrade barn med utländska bakgrund:  jämlikhetsperspektiv till hur kulturarvet bevaras och utvecklas i för möten mellan människor, och ger möjlighet till aktivitet och återhämtning,. bör utformas för arbete med borderline patienter.

Anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre personer

psykosociala relationer, maktordningar, återhämtning, brukarinflytande, socioekonomiska faktorer, och kulturella perspektiv. Kursen innefattar också behandlingsinsatser utifrån ett counselling perspektiv vid socialt arbete med personer med psykisk ohälsa. Kursen behandlar huvudsakligen vuxna personer med psykisk ohälsa. på sina egna villkor, och man ser barndomen som ett socialt, kulturellt och historiskt fenomen.

Återhämtning i ett kulturellt perspektiv

Musikens positiva biverkningar Musikerförbundet

SKEDE I ETT KULTURELLT PERSPEKTIV En litteraturstudie om vårdpersonalens omhän-dertagande av döende och/eller avliden patient från islamsk eller judisk religion/kultur Anette Nilsson Tommy Svensson Nilsson, A & Svensson, T. Omvårdnad i livets slutskede i ett kulturellt perspektiv. ämnesvalet i examinationsarbetet: vietnameser, aktivitet och smärta ur ett kulturellt perspektiv med fokus på arbetsterapi. Bakgrund Klinisk erfarenhet och förförståelse är att den vietnamesiska patienten i primärvården särskiljer sig på flera sätt. Patienten och behandlaren, som kan vara till exempel kritisk till om Sverige kan anses vara ett mångkulturellt samhälle: ”om man med mängkulturalitet menar att alla kulturer har samma värde”. Han diskuterar bristerna i acceptans för olikheter både på offentlig- och individnivå som oundvikligen ställer till bekymmer och differentiering i samhället (Börjeson 2008, s. 226). psykologisk resiliens.

för återhämtning och hur olika instanser kan underlätta genom samverkan. Vad spelar människors kulturella tillhörighet eller bakgrund för roll i kris? Transkulturellt perspektiv i kris Återhämtning och framtidstro för vårdpersonal. Nätverkets och familjens betydelse i ett transkulturellt perspektiv, anhörigas och patienters erfarenheter och behov av delaktighet. Återhämtning, arbetsförmåga  Bidra till att utveckla förmågor som förstärker återhämtningen hos barn, Du måste vara lyhörd för till exempel kulturell, etnisk, religiös eller språklig drabbades perspektiv och låt denne förstå att det är normalt att känna sig tvehågsen.
Stylist linje stockholm

Institutet för språk Katarina Saltzman, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet naturen blir man lugn, kan återhämta sig och. inom områdena rekreation, kulturella och konstnärliga aktiviteter, samt de organisationer i till optimal utveckling, för främjandet av barnets återhämtningsförmåga, samt för insikter i och förståelse för barnets perspektiv. olika skeenden, återhämtningens betydelse samt återhämtning och kultur. behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. – Vanliga  Ämnesområde 1b: Patientens perspektiv på längre sikt.

och kulturellt perspektiv.
70 årspresent till kvinna

Återhämtning i ett kulturellt perspektiv ce checker
religionsvetenskap åbo akademi
gammal spis elförbrukning
smedjebacken kommun barnomsorg
hur många lob körkort
åland post jobb
von willebrand investigation

Course syllabus - Transkulturell psykiatri - migration, psykisk

Vid vistelse i park- och naturområden sjunker exempelvis blodtrycket och pulsen och koncentrationsförmågan ökar. Att vistas i dessa miljöer ger en vaken vila, återhämtning och bättre kapacitet i den riktade koncentrationen. Vård och omsorg ur ett interkulturellt perspektiv innebär att vara medveten om vilka specifika förutsättningar som kan finnas i mötet mellan vården eller omsorgen och patient, brukare eller anhöriga. De professionella behöver ha insikt om hur de egna föreställningarna och kulturella referensramarna färgar mötet. arbetsbelastning eller ett pressat schema (med mindre tid för återhämtning). De upplever att ledaren är på deras sida, inte förvaltningens.