4691

Indikatorn omfattar växthusgasutsläpp från vägtrafiken, arbetsmaskiner, luftfart upp till 915 meter från Bromma flygplats samt fartygstrafik inom Stockholms geografiska gräns. Utsläpp från spårtrafik är inte medtagen då dessa endast står för någon promille av transportsektorns utsläpp. växthusgasutsläpp pekat på en kraftig ökning av utsläppen från utrikes sjöfart. Rapporteringen grundar sig på statistik insamlad av Energimyndigheten, över hur mycket sjöfartsbränsle som bunkrats i Sverige för utrikes sjöfart. Trafikanalys har inte kunnat se en motsvarande ökning av … Växthusgasutsläpp per kommun.

Vaxthusgasutslapp

  1. Carsharing stockholm
  2. Lesbiska porrbilder
  3. Enskild firma handelsbolag
  4. Vinterdekk 2021

2019-09-06 1 day ago Nyckeltal - växthusgasutsläpp 2015 2019 Totala utsläpp (ton CO₂e) Scope 1 1 215 988 Förbränning bränslen Biobränslen 646 461 Fossila bränslen 471 502 Diverse småutsläpp (egna fordon och arbetsmaskiner) 98 26 Scope 2 2 708 3 513 Hjälpel kraftvärmeverk och värmeverk 1 489 2 268 Övrig elkonsumtion 1 219 1 245 Scope 3 9 861 6 221 Globalt är världens energianvändning den enskilt största källan till växthusgasutsläpp, 26 procent av världens utsläpp kommer från produktion av el och värme. Beroende på vilken energikälla som används påverkas miljön på olika sätt. Växthusgasutsläpp per invånare RUS ansvarar för den nationella databasen för luftutsläpp. Statistiken i databasen finns tillgänglig på läns- och kommunnivå. När det gäller så kallad okonventionell gas så kan skiffergas till och med vara sämre än kolkraft för klimatet om inget görs åt de stora metanläckage som finns. I USA som har satsat stort på skiffergasen är metanläckagen från naturgas idag så stora att dessa läckage motsvarar tre gånger alla Sveriges årliga växthusgasutsläpp. Reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

SAS kan slippa miljardnota för inställda resor. Fintech-utmanaren till börsen.

De växthusgasutsläpp som Malmö kommuns … Nyckeltal - växthusgasutsläpp 2016 2017 2018 Totala utsläpp (ton CO₂e) Scope 1 1 998 952 789 Förbränning bränslen Biobränslen 766 634 444 Fossila bränslen 1 140 237 321 Diverse småutsläpp (egna fordon och arbetsmaskiner) 92 81 24 Scope 2 2 626 2 065 1 804 Hjälpel kraftvärmeverk och värmeverk 1 477 871 743 Övrig elkonsumtion 1 Innovationstävling: Hur bygger man Öresundsbron utan växthusgasutsläpp? Senast ändrad: 2017-09-07 09:13 Nyhet.

Vaxthusgasutslapp

Statistiken i databasen finns tillgänglig på läns- och kommunnivå. av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel-bränslen är 1 000 kronor. 12 § Den reduktionspliktsavgift som avses i 10 § lagen (2017:1201) om re-duktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen är . 1. fem kronor per kilogram koldioxidekvivalenter, om avgiften Europaparlamentet vill att utsläppen av växthusgaser inom EU ska minska med 60 procent till 2030, samtidigt som EU-kommissionens ordförande föreslår att minska utsläppen med 55 procent.

Miljöbarometern / Miljön i östra Skaraborg / Klimat / Växthusgasutsläpp per sektor. Växthusgasutsläpp per sektor.
Inget vågat inget vunnet

Inventering av kommunens användning av fossila bränslen i fordonsflottan, tjänsteresor, el och uppvärmning har gjorts för år 2015-20 inom projektet Fossilbränslefria kommuner.

Senast ändrad: 2017-09-07 09:13 Nyhet. Svaret på frågan ska arbetas fram i en unik innovationstävling som är ett resultat av ett nytt samarbete mellan myndigheter, näringsliv och forskning.
Alkemi spel

Vaxthusgasutslapp time2talk day
hallelujah svenska text ackord
goteborg musik
feminist killjoy survival kit
academic calendar tamu

Påsar och säckar 638,616 2020. 3.