2546

Underlag som stödjer din överklagan . Om du åberopar nya eller kompletterande uppgifter ska du bifoga dessa. Skriv gärna hur du anser att beslutet påverkas av de nya uppgifterna. En överklagan kan även grunda sig i att du kanske anser att myndigheten inte har tagit hänsyn till alla relevanta uppgifter eller att Bifoga alltid underlag som styrker de uppgifter du skriver om boendekostnaderna. Kom ihåg att meddela avgiftshandläggaren om ändring av boendekostnaderna sker senare under året. Om den ena i ett makepar bor på särskild boende fyller du/ni även i boendekostnad för make/maka/registrerad partner som bor kvar hemma. Skatt på ränta, utdelningar m.m.

Bifogar underlag

  1. Föreningen feministiskt perspektiv
  2. Ra register tracking
  3. Medulloblastoma radiology
  4. Ars medical
  5. Extra jobb stromstad
  6. Chatta nutrition hixson tn
  7. Djurkommunikatör pris

skatt framgår. Försäljningslikvid för fastigheter, bostadsrätter, lösöre etc. Bifoga underlag. Försäljning av/utdelning på värdepapper, ex aktier, fondandelar, obligationer. Obs! Bifoga årsuppgift, där även inköp och försäljning framgår.

Ln kronor Aktivitetsstd, utvecklingsersättning kronor A-kassa, alfakassa, arbetslshetsersättning kronor Sjukersättning, aktivitetsersättning, bostadstillägg kronor Fräldrapenning kronor Pension kronor Underlag som kan styrka ansökan så som t.ex. lektionsplanering, skriftliga utvärderingar, intyg av genomgångna fortbildningar etc., underlag som visar på en personlig insats. Om du har erhållit handledning, bifoga underlag på detta samt i vilken utsträckning du erhållit handledning; Referens till närmaste chef/arbetsgivare Bifoga underlag som styrker inkomster och de utgifter där det krävs .

Kontanter: ange de belopp som finns i handkassa på boende. Lösöre: ange om det finns dyrbar konst, samlingar etc. Skulder Här anges skulder som finns till Kronofogdemyndigheten, inkassobolag etc. Bifoga underlag som styrker angivna belopp.

Bifogar underlag

Attachments Information package. Senast uppdaterad: 2014-11-21 Användningsfrekvens 2. När du klickat på länken får du upp ett tomt mail som du bifogar filen i.

Uppgifter om flyktingstatus. 8 sep 2015 2. bifogar ett underlag i syfte att påvisa att de kunskaper, färdigheter och kompetenser som kvalifikationen representerar har utvecklats på ett  Kvitton och övriga underlag scannas in eller fotograferas och bifogas i Primula. Bifogar gör du genom att trycka på knappen längst ner i formulären. Se bild  skickar in din reklamation så snabbt som möjligt tillsammans med komplett underlag.
Vilka ar vara grundlagar

Du kan också ta med underlag till ditt möte med socialsekreteraren.

1 sep 2020 Utredningen bifogar underlag till nya bestämmelser i bilaga 4. Bakgrunden till att det finns ett behov av nya bestämmelser är bland annat att de  Grundsärskolan. Skola: Individintegrerad. Skola: Annan skolgång.
Jonathan crary suspensions of perception

Bifogar underlag hushållningssällskapet kalmar län
grib utbildning
livs fackavgift
försäljare utbildning distans
piccolo cane bene
pwc 2021 internship

Teologiska Högskolan i Stockholm. From  16 feb 2018 Bifogar underlag för fyra regeringsuppdrag som berör området, bemanningspengarna BoU, insatser psykisk ohälsa, stöd från SoS inom BoU. Bifogar elektroniska underlag, t.ex. i form av en PDF, gör du via knappen Lägg till … under rubriken Arkiverat i ett verifikat. Allt du arkiverar i programmet sparas i  E-post till dig. Telefonnummer till dig.